ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.เลย พบ ผบก.ภ.จว.เลย

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบกระเช้าผลไม้ พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผบก.ภ.จว.เลย ร่วมมือแลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหาร

วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าพบ พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผู้บัญชาการตำรวจภุธรจังหวัดเลย แนะนำตัวและแลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารองค์กร การพัฒนาบุคลากร ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการมีจิตอาสา ในการนำพาตนในสภาวะการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความร่วมมือด้านต่างๆ ณ ห้องทำงานผู้บัญชาการตำรวจภุธรจังหวัดเลย ชั้น 2 ตำรวจภูธรจังหวัดเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi