ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มรภ.เลย บริจาคเก้าอี้ให้กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย ใช้ฝึกทหารใหม่

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บริจาคเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 100 ตัว ให้กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก

วันที่ 16 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยบริจาคเก้าอี้แก่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 จำนวน 100 ตัว โดย มีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยลาัยราชภัฏเลย เป็นผู้มอบ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาส พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานอธิการบดี และนางวารุณี บัวระกา รักษาการตำแหน่งหัวหน้างานการธุรการและสารบรรณ ร่วมเป็นเกียรติในการบริจาคครั้งนี้ ณ หน้าห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi