ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.เลย บันทึกเสียงถวายพระพรในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บันทึกเสียงถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เดินทางไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย (สวท.เลย) บันทึกเสียงกล่าวคำถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีนางสาวกุลปราณี ชาลีวงศ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย (สวท.เลย) และเจ้าหน้าที่สถานี ให้การต้อนรับ ก่อนเริ่มบันทึกเสียง รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมลงนามถวายพรชัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเข้าห้องบันทึกเสียงกล่าวคำถวายพระพร ใช้เวลาไม่นานก็เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi