ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มรภ.เลย ร่วมกับ อบต.เมืองเลย เปิดศูนย์โควิค-19 ชุมชนอำเภอเมืองเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเลย เปิดศูนย์โควิค-19 ชุมชนอำเภอเมืองเลย จุดพักติดเชื้อโควิค-19 ในเขตตำบลเมืองเลย

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมพิธีเปิดศูนย์โควิค-19 ชุมชนอำเภอเมืองเลย มีนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานเปิด และนายอาคม คณะศิริวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเลย กล่าวรายงานการดำเนินงานความร่วมมือครั้งนี้

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเลย ใช้ศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซำไก่เขี่ย บริเวณอ่างน้ำพราว บ้านกำเนิดเพชร อำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นสถานที่พักผู้ติดเชื้อโควิค-19 ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองเลย

คลิกชมภาพผู้ยริหารตรวจความเรียบร้อย
คลิกชมภาพพิธีเปิดศูนย์

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi