ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มรภ.เลย ร่วมสดุดีวีรชนหน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร พตท.1718

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา พรหมเทศ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรชนผู้เสียสละหน่วยผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร พตท.1718

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 06.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา พรหมเทศ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เดินทางไปร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรชนผู้เสียสละหน่วยผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร พตท.1718 ช่วงแรกเป็นพิธีสงฆ์ และมีพิธีวางพวงมาลา มีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานกล่าวสดุดีวีรชน มีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เหล่าทหารผ่านศึก ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครรักษาดินแดน องค์กรปกครองท้องถิ่น ร่วมพิธี

พิธีจัด ณ บริเวณอนุสรณ์สถาน พตท.1718 เทศบาลตำบลนาอาน ถัดจากสนามบินจังหวัดเลย

ประวัติของหน่วยผสม พตท. 1718 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 ณ ที่ตั้งหน่วยสนามบินจังหวัดเลย เขตตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย มีภารกิจอำนวยการและบังคับการในการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ โดยดำเนินการด้านการเมืองและการทหารในพื้นที่รับผิดชอบอันเป็นรอยต่อ 3 จังหวัด คือ จังหวัดเลย อุดรธานี และหนองคาย เพราะในช่วง พ.ศ.2517- 2518 ได้เกิดความขัดแย้งทางความคิดและเกิดการแย่งชิงประชาชนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อ 3 จังหวัดดังกล่าว เหตุการณ์เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นอันตรายต่อเอกราชและอธิปไตยของชาติ ทางราชการจึงจัดตั้งหน่วยผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบ “ไทยอาสาป้องกันชาติ” ขึ้นในขณะนั้น และด้วยความสามัคคี ทำให้สามารถคลี่คลายสถานการณ์ให้ดีขึ้นเป็นลำดับจนกระทั้งกลับคืนสู่ความสงบในที่สุดและได้เลิกยุบหน่วยฯ เมื่อ พ.ศ. 2526 เป็นระยะเวลา 8 ปี

ทุกวันที่ 26 สิงหาคมของทุกปี ถือเป็นวันครบรอบที่ชาวจังหวัดเลยได้ร่วมกันทำพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศผลบุญและนำพวงมาลามาสักการะดวงวิญญาณของผู้กล้าหาญทั้งหลายจำนวน 112 นาย ที่ได้เสียชีวิตในการต่อสู้เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้าม ในพื้นที่รับผิดชอบรอยต่อ 3 จังหวัด คือ จังหวัดเลย อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย แห่งพลเรือ ตำรวจ ทหาร 1718 ทั้งนี้ เพื่อสำนึกและรำลึกถึงบุญคุณ ความเสียสละของวีรชนที่มีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัติริย์

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi