ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพร่วมงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และ ดร.เยาวภา กองเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเป็นราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พุทธศักราช 2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และ ดร.เยาวภา กองเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเป็นราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พุทธศักราช 2565 โดย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ และภาคธุรกิจจังหวัดเลย ร่วมพิธี ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร.8 พัน 1 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย วันที่ 18 มกราคม 2565

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi