ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมวางพานพุ่มถวายเป็นราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พุทธศักราช 2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เดินทางไปร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพพระบรมฉายาลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย โดย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ และภาคธุรกิจ เข้าร่วมพิธีฃ

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi