วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
Latest:
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ผู้บริหาร มรภ.เลย ร่วมพิธีเปิดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิวัฒน์ ถาวรสินศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเลย ร่วมพิธีเปิดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี 2565

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิวัฒน์ ถาวรสินศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเลย เดินทางไปร่วมเปิดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ครั้งที่ 43 ปี 2565 และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเลย ตั้งขบวนแห่เปิดงานขบวนแรกในพิธีเปิดงาน

หลังขบวนแห่เข้าสู่สนามครบทุกอำเภอ นายอำเภอทุกอำเภอนำลูกกุญแจเปิดอำเภอสู่การท่องเที่ยว นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธี ขึ้นเวทีใช้เข็มฉีดวัคซีนแทงเชื้อโควิค-19 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนชาวจังหวัดเลยฉีดวัคซีนและป้องกันตนจากเชื้อโควิค-19 นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและการดำเนินงาน นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวเปิดงานและถ่ายภาพเช็คอินเป็นการเปิดงาน มีคณะกรรมการจัดงาน และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี

พิธีเปิดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ครั้งที่ 43 ปี 2565 จัด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

คลิกชมภาพพิธีเปิด
คลิกชมภาพขบวนแห่

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi