วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มรภ.เลย รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รับเสด็จถวายรายงานผลการดำเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง ต่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพระราชดำริฯ รับเสด็จและถวายรายงานผลการดำเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง ต่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ครั้งนี้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ มีเจ้าหน้าที่จากโครงการส่วนพระองค์ฯ ลงตรวจพื้นที่ โดย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยปลัดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปละชาวบ้านตำบลนาดี รับเสด็จพร้อมกับรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง บ้านห้วยลาด ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ก่อนรับเสด็จ
ช่วงรับเสด็จถวายรายงาน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi