ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดเลย จัดการแสดงเวทีกลาง งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย 2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ สำนักวัฒนธรรม จังหวัดเลย ร่วมจัดการแสดงวัฒนธรรมไทเลย งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2563 คืนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2563 มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในคืนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ สำนักวัฒนธรรม จังหวัดเลย รับผิดชอบจัดการแสดงวัฒนธรรมบนเวทีกลาง มีการแสดงนาฏศิลป์ของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การเดินแบบผ้าไทเลย ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวเปิดการแสดงเวทีกลางและเดินแบบผ้าไทเลย จากนั่นมีการเดินแบบผ้าวัฒนธรรมจากประเทศลาว และผ้าพื้นเมืองประยุกต์ ในโครงการสี่เหลี่ยนวัฒนธรรมล้านช้าง

และมีการแสดงดนตรีจากวงไทราชภัฏเลยบันเทิงศิลป์ การรวมตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการอนุรักษ์การแสดงหมอลำวัฒนธรรมไทเลย สร้างความสนุกแก่ผู้ชมเวทีกลาง

คลิกชมภาพบรรยากาศ 1 คลิกชมภาพบรรยากาศ 2 คลิกชมภาพบรรยากาศ 3 คลิกชมภาพบรรยากาศ 4 คลิกชมภาพบรรยากาศ 5 คลิกชมภาพบรรยากาศ 6

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi