ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี 6 เมษายน

ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ ดร.อนุภูมิ คำยัง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ธีรวัฒน์ วงศ์วรัญญู รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี 6 เมษายน

วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. จังหวัดเลย จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือวันจักรี โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มี ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ ดร.อนุภูมิ คำยัง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ธีรวัฒน์ วงศ์วรัญญู รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เนื่องจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี อีกทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนาม กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ นับเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ถัดจากกรุงธนบุรี

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi