วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มรภ.เลย ร่วมงานวันพระนารายณ์มหาราช

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2562 รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ในเวลา 08.00 น. จังหวัดเลย จัดงานวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ทรงพระปรีชาสามารถ สร้างความรุ่งเรืองให้กรุงศรีอยุธยา และสร้างเมืองลพบุรี ทรงติดต่อทั้งทางด้านการค้า และการฑูตกับประเทศต่างๆ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi