ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์

ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบึคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจาย์ สังกัดสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทรายได้ ประกาศเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 นั่น

จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2565

คลิกอ่านประกาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi