อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่อน ญาณธโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย และเจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน ซึ่งมรณภาพเนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 สิริอายุ 88 ปี พรรษาที่ 69 ณ เมรุชั่วคราว วัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้ารับเสด็จ

และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยรองอธิการบดีทุกฝ่าย คณบดีทั้ง 5 คณะ ได้ร่วมรับเสด็จและร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) ณ เมรุชั่วคราววัดศรีอภัยวัน อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ภาพบรรยากาศ 1         ภาพบรรยากาศ 2         ภาพบรรยากาศ 3          ภาพบรรยากาศ 4

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi