ข่าวกิจกรรม โครงการ

เปิดแสดงผลงานและประกวดผลงานนักศึกษาวิศวกรสังคม มรภ.เลย หลังลงพื้นที่พัฒนาชุมชน

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการแสดงผลงานและการประกวดผลงานนักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนายชัยวิชิต ฉิมลี รักษษการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน ตามแผนงานยทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดแสดงผลงาน และการประกวดผลงานนักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนายชัยวิชิต ฉิมลี รักษษการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน ตามแผนงานยทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565 โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดและให้แนวคิดการพัฒนาการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น มีนายชัยวิชิต ฉิมลี รักษษการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน 

หลังพิธีเปิด รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดการแสดงผลงานนักศึกษาวิศกรสังคม และเดินชมผลงานแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานแต่ละคณะในการลงพื้นที่แก้ไข และพัฒนาชุมชน ร่วมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม แก่ชุมชน

ต่อมาเป็นการประกวดนำเสนอผลงานนักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยลัยราชภัฏเลย แต่ละคณะ ณ ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาละยราชภักเลย

คลิกชมภาพพิธีเปิด ภาพชมผลงาน ภาพนำเสนอผลงาน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi