ข่าวกิจกรรม โครงการ

ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.09 น. กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับองค์การนักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 มี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยลาัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย คณาจารย์เข้าร่วมพิธี

เริ่มพิธี นายกองค์การนักศึกษา ตัวแทนกล่าวนำสวดมนต์ไหว้พระ บทไหว้ครู ขับเสภาบูชาครู และขับร้องเพลงประสานเสียง “พระคุณที่สาม” ด้านหน้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ที่ร่วมพิธี จากนั่นผู้นำนักศึกาา และตัวแทนนักศึกษา นำพานดอกไม้ พานธูปเทียนขึ้นไหว้ครู สาขาวิชาดนตรีศึกษาบรรเลงเพลง ประธานพิธีได้เจิมหนังสือ นักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และในโอกาสนี้ พ.ต.อ.ณัฐกฤต คำวิเศษชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา พล.ต.ท.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร แก่นักศึกษา จำนวน 5 ทุนๆ ละ20,000 บาท

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 แบ่งเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ รอบที่ 2 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพรอบที่ 1 เปิดพิธีไหว้ครู ไหว้ครู สาขาวิชาดนตรีบรรเลง เจิมหนังสือปฏิญาณตน มอบเกียรติบัตร อธิการบดี มรภ.เลย ให้โอวาท มอบทุนการศึกษา พล.ต.ท.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร รำเทิดพระคุณครู

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi