ข่าวกิจกรรม โครงการ

ครบรอบวันสถาปนา มรภ.เลย และแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ สุรียธนาภาส อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อดีตอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และญาติผู้เกษียณอายุราชการ ร่วมพิธี

หลังทำบุญตักบาตรเป็นงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวอวยพรให้ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์โสฬส ศรีหมื่นไวย เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวความรู้สึก การทำงานในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมีพิธีมอบของที่ระลึก ถ่ายภาพร่วมเป็นที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมอบของขวัญจากเพื่อนร่วมงานแก่ผู้เกษียณอายุราชการ เป็นที่ระลึกและขอบคุณที่ร่วมพัฒนางาน พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บรรยากาศเปี่ยมด้วยรอยยิ้ม ความประทับใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ต่อมา ผู้เกษียณอายุราชการ เดินทางไปสักการะพระพุทธยานพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เสริมสิริมงคลดำเนินชีวิตในวัยเกษียณ

พิธีเปิดงานครบรอบวันสถาปนา
ทำบุญตักบาตร ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3
ถวายภัตตาหาร
กล่าวแสดงความรู้สึก
อธิการบดี มรภ.เลย มอบของที่ระลึก
ถ่ายภาพร่วมกัน
มอบของขวัญเพื่อร่วมงาน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi