ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปี 2565

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีมหาวิทาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านโพนค่าย ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

วันที่ 3 พฤษจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เดินทางไปเป็นประธานพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภักเลย ร่วมกับพุทธศาสนิกชนบ้านโพนค่าย มีรคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และพุทธศาสนิกชนชาวบ้านโพนค่าย ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐิน มีการออกโรงทานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำไทราชภัฏเลยบันเทิงศิลป์ และศิลปินนักร้องจากค่ายจ้วดจ้าดสตูดิโอ ร่วมแสดงให้ความบันเทิงผู้มาร่วมพิธีสมโภชกฐิมสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภักเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทำบุญตักบาตร มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวบ้านโพนค่าย ร่วมพิธี

หลังพิธีทำบุญตักบาตร มีการแสดงกลองยาวบ้านโพนค่าย จากนั่นตั้งขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รอบโบสถ์ 3 รอบ และนำขึ้นทอดถวายแก่พระสฆ์บนศาลา ถวายต้นเงิน กรวดน้ำรับพร เสร็จพิธี ณ วัดบ้านโพนค่าย บ้านโพนค่าย ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

คลิกชมภาพ
พิธีสมโภชองค์กฐิน
วงดนตรีไทราชภัฏบันเทิงศิลป์
ศิลปินค่ายจ้วดจ้าดสตูดิโอ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
ทำบุญตักบาตร
แห่องค์กฐิน
ทอดกฐิน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi