ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย แถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์พาณิชย์ช็อปเลย จำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน จ.เลย

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมแถลงข่าวเปิดตัวตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์พาณิชย์ช็อปเลย ภายใต้โครงการ การพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดแถลงข่าวเปิดตัวตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์พาณิชย์ช็อปเลย www.phanichshoploei.com ภายใต้โครงการ การพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวและสื่อมวลชน นางเบณจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย กล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ และนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวเปิดตัวเว็บไซต์ พร้อมส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย พัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์ช๊อปเลย เป็นช่องทางตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเป็นโอกาสในการซื้อขายระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มผู้ผลิตระดับชุมชน และผู้ซื้อ

การแถลงข่าวจัด ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 3 อาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการต้อนรับ ผจว.เลย
ภาพการแถลงข่าว
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi