ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย จัดเจรจาจับคู่ธุรกิจ ลงนามข้อตกลงทางการค้ายกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.เลย

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้า ภายใต้โครงการ การพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการเจรจาจับคู่ธุรกิจ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้าภายใต้โครงการ การพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิด มีนางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัย เข้าร่วมเป็นเกียรติสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมโครงการ มีผลิตภัณฑ์กัญชา ผลิตภัณฑ์แก้วมังกร ผลิจภัณฑ์ชาดีหมี ผลิตภัณฑ์ผงสีย้อมผ้าธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมใบต้นดีหมี และผลิตภัณฑยางพารา

การเจรจาและการลงนาม จัด ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 3 อาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพพิธีเปิด
บรรยากาศการเจรจา
การลงนาม
มอบเกียรติบัตร

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi