ข่าวกิจกรรม โครงการ

การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 7”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยการกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 7” ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi