ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 07.50 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและลงนามถวายพระพร ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประธานพิธีกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล พระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ประธานในพิธีกราวน้ำ รับพร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ประกอบพิธี ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภาพก่อนเริ่มพิธี
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ประธานพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์
กรวดน้ำ รับพร และถ่ายภาพร่วมงาน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi