รับรางวัล

นศ.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชมเชย คลิปวีดีโอสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดเลย


วันที่ 24 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมแสดงความยินดี กับ นายพีรวิชญ์ เดตะอุด และนางสาวกฤตพร หล้าฤทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดเลย ณ ห้องทำงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi