วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

ทำบุญตักบาตร 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สืบสานสงกรานต์วิถีไทย 2566

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ปี 2566

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ปี 2566 โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียรบูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีสงฆ์ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และอดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป กรวดน้ำ รับน้ำมนต์เสริมมงคลชีวิตปีใหม่ไทย

เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานพิธีสักการะพระพุทธยาน สรงน้ำและเปลี่ยนผ้าสไบห่มองค์พระพุทยาน พระใหญ่ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต่อมาสักการะศาลพระภูมิหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา และศาลพระภูมิหน้าอาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพพิธีสงฆ์ ทำบุญใส่บาตร ทำบุญใส่บาตร 2 กรวดน้ำรับพร สักการะพระพุทธยาน เปลี่ยนผ้าสไบห่มองค์พระพุทธยาน สักการะศาลพระภูมิหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ สักการะศาลพระภูมิหน้าอาคาร 20

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi