ข่าวกิจกรรม โครงการ

อธิการบดี มรภ.เลย กล่าวต้อนรับคณะผู้ฝึกสอนกีฬา และนักกีฬา ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 เขตอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิกาบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับคณะผู้ฝึกสอนกีฬา และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 47

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น. คณะผู้ฝึกสอน และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผีตาโขนเกมส์ เดินทางถึงห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ขึ้นกล่าวต้อนรับคณะผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ยินดีต้อนรับและทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการเตรียมสนามและอุปกรณ์การแข่งขันเป็นไปตามมาตรฐานการแข่งขัน ให้อยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีเพียงกีฬาวอลเลย์เลย์ที่ต้องไปใช้สนามกีฬาในร่มกุดป่องในเมือง ติดเทศบาลเมืองเลย และจัดเตรียมสถานที่จำหน่ายอาหารให้เพียงพอเพิ่มให้บริเวณข้างสนามแข่งขันด้วย

และขอเชิญชวนนักกีฬาที่พักจาการแข่งขัน หรือหมดโปรแกรมแข่งขันแต่ละวัน สามารถที่จะเดินทางไปพักผ่อนยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างของจังหวัดเลย ล่องแพทานอาหารที่แพน้ำหมาน ขึ้นชมเมืองเลย พระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ที่ภูบ่อบิด ไปเดินเล่นกินเที่ยวยามเย็นที่ถนนคนเดินเชียงคาน ไปชมวัฒนธรรมไทดำที่บ้านนาป่าหนาดก่อนถึงอำเชียงคาน หรือไปชมดอกไม้ลมหนาวที่อำเภอภูเรือ

ขอให้การแข่งขันครั้งนี้ สร้างมิตรภาพ และสร้างความสุขแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวนักกีฬาสู้การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป

จากนั่นเป็นการกล่าวระเบียบมารยาทการเข้าร่วมการแข่งขันจากฝ่ายการกีฬาแห่งประเทศไทย และแยกประชุมตามกลุ่มประเภทกีฬา

คลิกชมภาพบรรยากาศ

ติดตามชมการแข่งขันและตารางการแข่งกีฬาแต่ละประเภท

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi