วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
รับรางวัล

นศ.นิเทศศาสตร์ คว้ารางวัล DigiLife TikTok Idea Challenge Season

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผลิตภัณฑ์คอลบาเด้นท์ โครงการ DigiLife TikTok Idea Challenge Season เข้าพบรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการยดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำ อาจารย์พิชญา ขุนศรี ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พร้อมนายศิรวัฒน์ อินทะบุญศรี และนายรัชชานนท์ แสนจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผลิตภัณฑ์คอลบาเด้นท์ โครงการ DigiLife TikTok Idea Challenge Season เข้าพบรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการยดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมแสดงความยินดีและให้แนวคิดการทำงานร่วมกัน การเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi