รับรางวัล

มรภ.เลย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่น กรมพละศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมอาจารย์สาขาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ พร้อมนักศึกษาดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง งานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่น กรมพละศึกษา เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมอาจารย์สาขาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ พร้อมนักศึกษาวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง งานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่น กรมพละศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2563 ณ ลานหน้าห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยเกียรติยศกรมพละศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 40,000 บาท
2. รางวัลสนับสนุนความสามารถระดับเหรียญทอง ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ได้รับโล่รางวัลระดับเหรียญทอง พร้อมทุนส่งเสริม 30,000 บาท
3. รางวัลบรรเลงแคนดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพละศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 3,000 บาท
4. รางวัลบรรเลงพิณดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพละศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 3,000 บาท
5. รางวัลเปิดวงดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพละศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 3,000 บาท
รางวัลลูกทุ่งอีสาน หรือลูกทุ่งหมอลำดีเด่น ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพละศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 3,000 บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวแสดงความยินดีแก่คณะอาจารย์ นักศึกษาที่สามารถแสดงความสามารถทางด้านดนตรี และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทางมหาวิทยาลัยชื่นชมและสนับสนุนนักศึกษาที่กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม เสริมสร้างประสบการณ์ นอกจากการเรียนทางวิชาการ เป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนสู่การเป็นบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต และอาจาย์ทั้ง 2 สาขาวิชา ที่เสียสละเวลาให้กับการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษา

จากนั่นได้บันทึกภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ 1
คลิกชมภาพบรรยากาศ 2

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi