วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การรับชุดครุยบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดให้มีพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2566 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 9 กันยายน 2566ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนครเพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอแจ้งรายละเอียดการรับชุดครุย ดังนี้

<<อ่านประกาศ>>