ข่าวกิจกรรม โครงการ

อธก.มรภ.เลย มอบรางวัลการประกวดการจัดการความรู้ วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day ครั้งที่ 4

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานมอบเกีบรติบัตรการประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้ วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day ครั้งที่ 4

วันที่ 4 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.30 น. งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดให้มีการมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้ วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day ครั้งที่ 4 โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเลย เป็นประธานมอบและกล่าวให้ข้อคิดกระบวนการทำงานและการพัฒนาตนเอง แก่ผู้เข้ารับรางวัล มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินเชิง แก้วก่า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์อ่านรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัล

มีพิธีมอบเกียรติบัตร ณ ห้องปราะชุมสภา ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi