วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมคณะกรรมการโครงการมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน LRU ครั้งที่ 1

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ มหกรรมวิชาการเปิดบ้าน LRU ครั้งที่ 1/2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ มหกรรมวิชาการเปิดบ้าน LRU ครั้งที่ 1/2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดโครงการ มหกรรมวิชาการเปิดบ้าน LRU ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 แสดงผลงานวิชาการจากทั้งคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ จัดนิทรรศการทางวิชาการ ทรัพยากรพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และผลงานวิชาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ และจัดการประชุมเตรียมความพร้อมครั้งนี้

การประชุมจัด ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภักเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi