ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย จัดสัมมนาเพิ่มสมรรถนะผู้ประกอบการ SME ด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดนลุ่มน้ำโขง รุกรับสร้างโอกาสหลังโควิค-19


ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดสัมมนาเพิ่มสมรรถนะผู้ประกอบการ SME ด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน “โอกาสหลังโควิดของผู้ประกอบการไทยในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง” ภายใต้โครงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนบุคลากรด้านโลจิสติกส์และนวัตกรรมโลจิสติกส์

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วย พลตำรวจโทบุญเลิศ ใจประดิษฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเปิดการสัมมนาเพิ่มสมรรถนะผู้ประกอบการ SME ด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าววัตถุประสงค์การจัดสัมมนา ต่อนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานเปิดงาน

อบรมสัมมนา ในเรื่อง การปรับตัวและโอกาสของ SME ไทยในการทำการค้าชายแดนในยุคหลังโควิค 19 และ กลยุทธ์เจาะกำแพงเมืองจีนของ SME ไทย โดยใช้ Digital Marketing และการรุกและรับอย่างไรในการทำการค้าชายแดนภายหลังโควิค 19 จากนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายบรรณ ภุชงค์เจริญ ประธานกรรมาธิการบริหาร บริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด นายกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทย เมียนมา (CTCCI) นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ ประธานคลัสเตอร์เครื่องสำอางค์ไทย นายราเมศ รัตยันตรกร ประธานคลัสเตอร์เครื่องสำอางค์ไทย ร่วมสัมมนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า จากผลกระทบของวิกฤติโรคระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้เกิดโรคโควิด- 19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ ตลอดจนระบบ โลจิสติกส์ภาพรวม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME กลุ่มเป้าหมายหลักในโครงการ การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และนวัตกรรมโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดนหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตลอดจนแนวทางการค้ากับประเทศจีนโดยใช้ Digital Marketing และเพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น จะนำไปใช้อบรมออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ต่อไป ได้รับการตอบรับมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) จำนวน 100 คน หลังจากการสัมมนาจะสามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจและเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้

หลังสัมมนาเปิดให้ผู้ประกอบการซักถามข้อสงสัยแลกเปลี่ยนแนวคิด ณ โรงแรม AVANI ขอนแก่นโฮเทลแฮนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ชั้น 2 ห้องคอนเวนชั่น 2 จังหวัดขอนแก่น

คลิกชมภาพบรรยากาศ
คลิกชมการถ่ายทอดสดการสัมมนา

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi