ข่าวกิจกรรม โครงการ

ขอเชิญชมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาภายในนักศึกษา จันทน์ผาเกมส์ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการแข่งขันกีฬาภายในนักศึกษา จันทน์ผาเกมส์ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2566 ส่งเสริมการออกกำลังกาย พัฒนาทักษะ มีน้ำใจนักกีฬา สร้างความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นอกจากการเรียน

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการแข่งขันกีฬาภายในนักศึกษา จันทน์ผาเกมส์ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2566 ขึ้นเพื่อ ส่งเสริมการออกกำลังกาย พัฒนาทักษะ มีน้ำใจนักกีฬา สร้างความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นอกจากการเรียน โดยพิธีเปิดการแข่งขันจในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 และพิธีเปิดการแข่งขันวันที่ 10 ธันวาคม 2566

รายละเอียดกำหนดการ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi