วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย ร่วมแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มรภ. กลุ่มอีสาน

เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมการแข่งกีฬาอาจาย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาจาย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43 มีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรล.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มร.อด.) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มร.สน.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรนม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มรภ.บร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (มรภ.สร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (มชย.) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (มรภ.รอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศก.)

การแข่งขันครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi