ศึกษาดูงาน

สำนักส่งเสริมและงานทะเบียน มรภ.เชียงราย ดูงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.เลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา พรหมเทศ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมเจ้าหน้าที่บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้อนรับสำนักส่งเสริมวิชการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียราย เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา พรหมเทศ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมเจ้าหน้าที่บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้อนรับสำนักส่งเสริมวิชการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมคณะ 20 ท่าน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารองค์กรและบทบาทของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi