ศึกษาดูงาน

ต้อนรับนักศึกษาภูฏาณ ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทเลย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับนักศึกษาภูฏาณ ที่มาศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาภูฏาณ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดเลย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับและแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยแก่นักศึกษาภูฏาณ และมีการแสดงของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ และการแสดงดนตรีโปงลางของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี

จากนั่นนักศึกษาภูฏาณขึ้นแนะนำตัวและกล่าวความรู้สึกที่ได้มาจังหวัดเลย และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ 1 คลิกชมภาพบรรยากาศ 2 คลิกชมภาพบรรยากาศ 3

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi