ข่าวกิจกรรม โครงการ

กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรม กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. กองทุนกู้ให้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรม กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ และนำทักษะไปพัฒนาชุมชน และเป็นคนดีในสังคม

จากนั่น นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ขึ้นเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7 กิจกรรมส่งเสริมจิตใจของการเป็นผู้ให้ เสียสละ แก่เยาวชนนักเรียน นักศึกษา ในการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น และได้ร่วมปล่อยลูกโป่งเปิดงาน ต่อมา นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มอบของที่ระลึกแก่นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

กิจกรรม กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7 จัดระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2563 ภายในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศก่อนเริ่มกิจกรรม
บรรยากาศพิธีเปิดกิจกรรม
บรรยากาศมอบเกียรติบัตร
โชว์แอโรบิคแดนซ์
การแสดงเปิดกิจกรรม
ประธานเปิดกิจกรรม ผู้มีเกียรตเดินให้กำลังผู้ร่วมกิจกรรม
น้องนักศึกษาคนเก่ง ร่วมแบ่งบัยโลหิตในกิจกรรม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi