ข่าวกิจกรรม โครงการ

แจ้งวันรับสินค้าตราสัญลักษณ์และเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดวันรับสินค้าตราสัญลักษณ์และเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ที่สั่งจองระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

คลิกอ่านประกาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi