ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

อธิการ มรภ.เลย เข้าแสดงความยินดีกับ ผวจ.เลย ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง ผวจ.ปทุมธานี


วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พีรกมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ย้ายไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ ศาลากลางจังหวัดเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi