ข่าวกิจกรรม โครงการ

ประกาศ การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมราชภัฏรังสฤษฏ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2567

และได้กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2565 เข้ารับพระราชทานปริญยาบัตร ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567

เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ได้เข้าฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2567 โดยกำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สั่งจองชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
การรับชุดครุยบัณฑิต และมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
รับสมัครผู้ประกอบการประมูลการถ่ายรูปด่วนบัณฑิต และรูปหมู่บัณฑิต
รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อประมูลร้านแต่งหน้าทำผมให้กับบัณฑิต
รับสมัครผู้ประกอบการประมูลการจำหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้า 
รับสมัครผู้ประกอบการประมูลผู้จำหน่ายดอกไม้และตุ๊กตา

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi