วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ไม่มีหมวดหมู่

ม่วนซื่นสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2562 ขอพรมงคลชาวฟ้า-ชมพู


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมอนุรักษ์และสืบสานงานปรเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย บุคลากรร่วมทำบุญตักบาตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และรดน้ำขอพรมงคลชีวิต

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. มหาวิทยลัยราชภัฏเลย จัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วย ศิริเกษ อดีตอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีช่วงพิธีสงฆ์ มีอดีตอธิการและคณผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี
ต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำคณะผู้บริหาร และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมตักบาตร กรวดน้ำ รับพร รับน้ำมนต์เป็นสิริมงคลชีวิต

ต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำคณะผู้บริหาร และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมสักการะศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บริเวณหร้าอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา และสักการะศาลพระภูมิ หน้าอาคาร 20

จากนั่นมีพิธีแห่พระบางและแห่ต้นดอกไม้ ให้ร่วมสาดน้ำ บนถนนหน้าอาคาร 8 ชั้น สำนักงานอธิการบดี และพิธีสรงน้ำพระบาง รดน้ำขอพรปีใหม่จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ สุรียธนาภาส อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และจากนั่นคณาจารย์ และบุคลากร และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมรดน้ำขอพรสิริมงคล

ในการจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมการประกวดเทพสงกรานต์ การแสดงดนตรี สร้างสีสันความสนุกสนานภายในงาน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi