วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

ขอเชิญชมการแสดงมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2562 (International Mas Festival,2019)


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จัดโครงการ มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2562 (International Mask Festival, 2019) ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 13.00 น . ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกับ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi