ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถวายเทียนพรรษาวัดสันตยาวาส จ.เลย

เช้าวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมถวายเทียนพรรษา

เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดสันตยาวาส บ้านกำเนิดเพชร จังหวัดเลย ประจำปี 2562 มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนบ้านกำเนิดเพชร ร่วมพิธี

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi