ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ผู้บริหาร มรภ.เลย ร่วมสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ธีรวัฒน์ วงศ์วรัญญู รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และอาจารย์ดุลชาติ ศิริวัลลภ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธี ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันที่ 25 เมษายน เป็นวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึง วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ โดยจะมีการจัดกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi