ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านประกาศ >> CLICK

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ ในระบบ Clearing House ในวันที่ 19-22 มีนาคม 2561 โดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นรหัสผ่านในการเข้าระบบ ยกตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 1 มกราคม 2543 รหัสผ่านคือ 010143

>> CLICK แบบฟอร์มรายงานตัว CLICK <<