วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวรับสมัครนักศึกษา

แจ้งผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป ระดับปริญญาตรี ที่ไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) มารายงานตัวได้เลยไม่ต้องรอผลสอบ 19 ก.พ. – 26 เม.ย. 63

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป ระดับปริญญาตรี เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 – 27 มีนาคม 2563

ในหลักสูตร สาขาวิชา ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) มีการสอบคัดเลือก เริ่มรับสมัคร 19 กุมภาพันธ์ 2563 – 27 มีนาคม 2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแจ้งถึงผู้สมัครในหลักสูตร สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก (การคัดเลือกพิจารณาโดยจากเกรดเฉลี่ยสะสม) และมีความประสงค์จะรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาโดยไม่ต้องรอประกาศผลการคัดเลือก ทั้งในกรณีสมัครผ่านทางโรงเรียน ทางไปรษณีย์ ระบบอินเตอร์เน็ต และสมัครด้วยตนเอง

สามารถมารายงานตัวได้ที่
งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 8.30 – 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดชดเชย ตามประกาศของทางราชการ

(หากมาสมัครหลังวันที่ 27 มีนาคม 2563 สามารถเลือกสมัครเรียนได้ในหลักสูตร สาขาวิชาที่ไม่เต็ม จากการสมัครของผู้สมัครระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 – 27 มีนาคม 2563)

คลิกอ่านหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi