ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ประกวด ราคาซื้อ รถตู้

ประกาศประกวดราคาซื้อ รถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

อ่านประกาศ
1-ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้
2-เอกสารประกวดราคาซื้อรถตู้
3-เอกสารประกวดราคาซื้อรถตู้ (ต่อ)
4-เอกสารประกวดราคาซื้อรถตู้ (ต่อ)
5-ตารางแสดงวงเงิน
6-คุณลักษณะรถตู้