ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

อธิการบดี ม.ราชภัฏเลย ลงนามความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 กับ กสศ. และภาคีเครือข่าย


วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมลงนามในหนังสือความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น รุ่นที่ 1 ร่วมกับ กสศ.และภาคีเครือข่าย 5 หน่วยงาน ในการผลิตครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

โอกาสนี้ คณะกรรมการหลักสูตรการประถมศึกษาและรองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานค้นหาและคัดกรองนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 8 จังหวัด ณ ห้อวีนัส อาคารอิมแพ็ค เอ๊กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี นนทบรี

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi