ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิตที่จะเข้าฝึกซ้อมพิธีและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แจ้งถึงบัณฑิตที่จะเข้าฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2562 ให้เข้ารายงานตัว และฝึกซ้อมตามเวลาที่กำหนด

และในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอให้บัณฑิต ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย บัตรประจำตัวบัณฑิต และเข้าแถวตามเวลาที่กำหนด ห้ามตกแต่งเครื่องประดับสะท้อนแสง ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม ของคบเคี้ยว เศษสตางค์ พวงกุญแจ ยาหอม เข้าในหอประชุม

คลิกอ่านระเบียนการเข้าฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
คลิกอ่านข้อปฏิบัติของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi