ต้อนรับ ฯพณฯ เชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย และคณะ ชมการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย และคณะ มาเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ฯพณฯ เชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย หลังจากได้รับฟังการบรรยายข้อมูลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภักเลย และชมวีดีทัศน์นำเสนอหลักสูตรและการสร้างการเรียนรู้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การสร้างความมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การสร้างความร่วมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาในการเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทาง ฯพณฯ เชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย ให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ใช้เวลาในการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จากนั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เชิญ ฯพณฯ เชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย และคณะ พร้อม นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ชมการแสดงวัฒนธรรมผีบุงเต้า ผีขนน้ำ และผีตาโขน จากสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ และเดินทางต่อไปอำเภอเชียงคาน

คลิกชมภาพการแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษา
คลิกชมการแสดงวัฒนธรรม
บรรยากาศการแสดง

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

简体中文Englishไทย