ข่าวกิจกรรม โครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการ จันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์องค์ราชัน อัญเชิญตราพระราชลัญกร ประจำปี 2562


ผู้ช่วยศาสตาราจารย์อารีวรรณ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รักษาราชการแทนอธิการนบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานพิธีจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัฐเชิญตราพระราชลัญกร ประจำปีการศึกษา

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 17.39 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน และพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญกร โดยพิธีเบิกตราพระราชลัญกรจากห้องโถงอาคาร 19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและเบิกตราพระราชลัญกรส่งต่อแก่ผู้นักศึกษา ตั้งขบวนเคลื่อนตราพระราชลัญจกร สู่ลานอเนกประสงค์หน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อประกอบพิธีส่งมอบตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประธานในพิธี จุดเทียนน้อมถวายอาลัยและกล่าวถวายอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และชมวีดีทัศน์ อุดมการณ์ราชภัฏและตราแห่งความภาคภูมิใจ และการแสดงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณการุณย์จึงมีราชภัฏพระสถิตในดวงใจราชภัฏเลยตราบนิรันดร์ และร่วมบักทึกภาพ เป็นเสร็จพิธี ณ ลานอเนกประสงค์หน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพพิธีเบิกตราพระราชลัญจกร
ประธานเบิกตราพระราชลัญจกรแก่ผู้นำนักศึกษา
ขบวนเคลื่อนนำตราพระราชลัญจกร
ประธานนำคณะผู้บริหารเข้าสู่ลานพิธี
ขบวนนำตราพระราชลัญจกรเข้าสู่ลานพิธี
อัญเชิญตราขึ้นแท่นพิธี
พร้อมใจถวายบังคม
ประธานพิธีส่งมอบตราแก่ตัวแทนนักศึกษา
ผู้นำนักศึกษานำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตน
ประธานจุดเทียนน้อมรำลึก
นักศึกษาร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
รำลึกถึงพระราชาผู้ทรงธรรม
ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi